Standings [2:00:00]

Last success: 1:59:23, გიორგი სხირტლაძე (Sch Komarovi, Mziuri), C.

PlaceUserABCDETotalPenalty
1gojira+
(0:04)
+
(0:11)
+
(1:29)
-2+2
(1:10)
4214
2ნოდარ ამბროლაძე (Tbilisi SU)+
(0:04)
+2
(0:30)
+1
(0:51)
 +1
(1:58)
4283
3-4ჯიმშერ სხირტლაძე (Sch Komarovi, Mziuri)+
(0:04)
+
(0:12)
+1
(0:43)
  379
3-4ლაშა ლაკირბაია (FreeUni)+
(0:05)
+
(0:21)
+
(0:53)
-2 379
5მარი დანელია (FreeUni)+
(0:07)
+
(0:18)
+2
(1:04)
  3129
6ზურაბ ისაკაძე (Tbilisi SU)+
(0:05)
+1
(1:01)
+
(0:55)
-3 3141
7ნიკოლოზ გაბისონია (Tbilisi SU)+
(0:08)
+
(0:17)
 +4
(1:11)
-43176
8გიორგი სხირტლაძე (Sch Komarovi, Mziuri)+
(0:04)
+
(0:22)
+4
(2:00)
  3226
9ალექსანდრე ცხოვრებოვი (Sch Komarovi)+1
(0:05)
+
(0:16)
+5
(1:33)
-2 3234
10გიორგი ძამაშვილი (Tbilisi SU)+
(0:07)
+1
(0:54)
+6
(1:45)
  3306
11გიორგი შავგულიძე (Tbilisi SU)+
(0:03)
+6
(1:00)
+3
(1:22)
-11 3325
12დათა ლაპიაშვილი (FreeUni)+
(0:07)
+2
(1:06)
+15
(1:54)
  3527
13გიორგი გულიაშვილი (Sch #166)+
(0:03)
+
(0:16)
-2  219
14ირაკლი მარგველაშვილი (Sch Kutaisi #1 Ind)+
(0:07)
+
(0:19)
-6 -1226
15ხატია ჭითაშვილი (FreeUni)+
(0:06)
+
(0:22)
-6  228
16-17არჩილ საყევარაშვილი (Sch #52)+
(0:07)
+
(0:22)
 -1 229
16-17kokadva+
(0:05)
+
(0:24)
   229
18ზურაბ კუცია (Tbilisi SU)+
(0:05)
+
(0:25)
 -10 230
19ნიკოლოზ მაჭავარიანი (FreeUni)+
(0:07)
+
(0:28)
 -8 235
20ბექა ბარბაქაძე (Tbilisi SU)+
(0:06)
+
(0:36)
-8  242
21-22გიორგი პატარაია (Tbilisi SU)+
(0:06)
+
(0:41)
  -2247
21-22გიორგი ჯავახაძე (ATSU)+
(0:09)
+
(0:38)
-2  247
23თორნიკე გოგნიაშვილი (Sch #42)+1
(0:08)
+
(0:21)
   249
24ბეატრიჩე ბიაჯინი (FreeUni)+
(0:14)
+
(0:43)
-3  257
25გიორგი ფეიქრიშვილი (Tbilisi SU)+
(0:08)
+1
(0:43)
-1  271
26ნიკოლოზ ბარბაქაძე (FreeUni)+
(0:06)
+2
(0:29)
-7  275
27ლაშა ბუხნიკაშვილი (Sch Kutaisi #41)+
(0:13)
+
(1:03)
 -1 276
28ირაკლი ფოფხაძე (Sch Kutaisi #41)+
(0:05)
+
(1:12)
-2  277
29მარიამ დოლიაშვილი (Tbilisi SU)+1
(0:12)
+
(0:52)
-2  284
30დავით ხაბურძანია (Tbilisi SU)+
(0:17)
+1
(0:51)
 -3 288
31ელენე ლაცოშვილი (Tbilisi SU)+
(0:04)
+2
(0:54)
-3  298
32ავთანდილ გოქაძე (ATSU)+
(0:18)
+1
(1:01)
-3  299
33-34გიორგი  ნუცუბიძე (ATSU)+
(0:11)
+
(1:42)
   2113
33-34ანა ბაქრაძე (Sch #42)+
(0:12)
+2
(1:01)
   2113
35ალექსანდრე აზიზიანი (Sch #157, Mziuri)+
(0:04)
+2
(1:12)
   2116
36ბაქარ დარსაძე (Sch Kutaisi #41)+2
(0:26)
+
(1:00)
   2126
37ვანო გამეზარდაშვილი (Sch #112)+1
(0:24)
+1
(1:28)
   2152
38გიორგი ბაღდავაძე (Sch Kutaisi #41)+1
(0:23)
+
(1:59)
   2162
39nikanick11+
(1:17)
+
(1:32)
   2169
40ბაქარი გამეზარდაშვილი (Sch #112)+2
(0:23)
+1
(1:37)
   2180
41giorgikotoreishvili+4
(0:41)
+1
(1:27)
-2  2228
42ნუგზარ ჩხაიძე (Sch ?, Mziuri)+
(0:14)
+10
(1:25)
   2299
43ბაკური ცუცხაშვილი (Sch Kutaisi #41)+4
(0:26)
+7
(1:45)
   2351
44ნიკა ლოსაბერიძე (Sch Komarovi)+
(0:07)
-10   17
45sevteen+
(0:10)
    110
46ბექა ჩქოფოია (Tbilisi SU)+
(0:12)
-1   112
47-48თენგიზ მერაბიშვილი (Tbilisi SU)+
(0:15)
    115
47-48devnoza+
(0:15)
-4   115
49ბესიკი გოგისვანიძე (ATSU)+
(0:16)
-4   116
50გიორგი კლდიაშვილი (Sch Kutaisi #41)+
(0:19)
-10   119
51gkiko+
(0:20)
-1   120
52tanano93+
(0:26)
-4   126
53გიორგი პერანიძე (Tbilisi SU)+1
(0:12)
    132
54მაია ჯიხვაძე (ATSU)+1
(0:17)
    137
55-56ტატო(ტარიელ) მჭედლიშვილი (Tbilisi SU)+
(0:58)
    158
55-56ლაშა ფერაძე (FreeUni) +
(0:58)
   158
57ლევან არაბული (Tbilisi SU)+
(1:01)
    161
58შაქრო ლომსიანიძე (Sch Kutaisi #1 Ind) +
(1:04)
   164
59shvelo+
(1:13)
-1   173
60გიორგი მაისურაძე (Tbilisi SU)+2
(0:38)
    178
61dq04+
(1:44)
    1104
62-64ვაჟა სინაურიძე (ATSU)-1    00
62-64გვანცა ცუცხაშვილი (Sch Kutaisi #41)-9-4   00
62-64dazube-6    00
 Total:96127954812378 
 Success:59451112118 
 %:61%35%12%2%17%31%