Standings [2:00:00]

Last success: 1:55:55, ალექსანდრე აზიზიანი (Sch #157, Mziuri), C.

PlaceUserABCDETotalPenalty
1ნიკოლოზ გაბისონია (Tbilisi SU)+
(0:04)
+
(0:13)
+1
(0:26)
+8
(1:50)
 4333
2თორნიკე გოგნიაშვილი (Sch #42)+
(0:03)
+
(0:11)
+
(0:26)
-1 340
3ჯიმშერ სხირტლაძე (Sch Komarovi, Mziuri)+
(0:04)
+1
(0:10)
+
(0:21)
  355
4ელენე ლაცოშვილი (Tbilisi SU)+
(0:08)
+
(0:23)
+
(0:50)
  381
5tsotne+1
(0:06)
+1
(0:17)
+
(0:23)
-5 386
6მარი დანელია (FreeUni)+
(0:06)
+
(0:18)
+2
(1:00)
  3124
7ნოდარ ამბროლაძე (Tbilisi SU)+
(0:05)
+1
(0:11)
+3
(0:35)
-4 3131
8ხატია ჭითაშვილი (FreeUni)+
(0:05)
+1
(0:26)
+1
(1:05)
-1 3136
9გიორგი შავგულიძე (Tbilisi SU)+1
(0:06)
+2
(0:17)
+1
(0:43)
  3146
10ლაშა ლაკირბაია (FreeUni)+
(0:13)
+2
(0:45)
+
(0:53)
  3151
11ირაკლი ხადური (Sch Komarovi, Mziuri)+1
(0:13)
+
(0:29)
+1
(1:15)
  3157
12გიორგი სხირტლაძე (Sch ?, Mziuri)+
(0:03)
+
(0:09)
+7
(0:39)
  3191
13გიორგი ჯავახაძე (ATSU)+1
(0:08)
+
(0:15)
+4
(1:13)
  3196
14ნიკოლოზ სვანიძე (Sch Komarovi, Mziuri)+1
(0:05)
+
(0:10)
+7
(0:32)
-8 3207
15ზურაბ კუცია (Tbilisi SU)+1
(0:07)
+
(0:12)
+6
(1:20)
 -73239
16-17ზურაბ ისაკაძე (Tbilisi SU)+
(0:09)
+1
(1:28)
+5
(1:23)
-1 3300
16-17ProgrammerG+3
(0:50)
+
(0:55)
+1
(1:55)
-2 3300
18ალექსანდრე აზიზიანი (Sch #157, Mziuri)+
(0:13)
+
(0:32)
+9
(1:56)
  3341
19არჩილ საყევარაშვილი (Sch #52)+1
(0:07)
+
(1:28)
+9
(1:35)
  3390
20ვატო ტაბატაძე (Sch #63)+8
(1:11)
+
(0:23)
+5
(0:54)
  3408
21გიორგი პატარაია (Tbilisi SU)+2
(0:20)
+
(0:29)
+20
(1:36)
  3585
22ნიკოლოზ მაჭავარიანი (FreeUni)+
(0:06)
+
(0:14)
-7  220
23დათა ლაპიაშვილი (FreeUni)+
(0:08)
+
(0:25)
-8  233
24თორნიკე მანძულაშვილი (Sch #42, Mziuri)+1
(0:06)
+
(0:12)
-12  238
25-26ავთანდილ გოქაძე (ATSU)+
(0:12)
+
(0:31)
-6  243
25-26ელენე ყარანგოზიშვილი (Sch #42, Mziuri)+
(0:11)
+
(0:32)
   243
27გიორგი გულიაშვილი (Sch #166)+
(0:02)
+2
(0:11)
-22  253
28-29ელენე მაჩაიძე (Sch Komarovi, Mziuri)+1
(0:21)
+
(0:16)
-3  257
28-29ნიკოლოზ ბარბაქაძე (FreeUni)+1
(0:12)
+
(0:25)
-2  257
30სოფიო ბრეგაძე (Sch #151, Mziuri)+
(0:07)
+
(0:52)
   259
31kasra+
(0:11)
+
(0:49)
-2  260
32გიორგი ფეიქრიშვილი (Tbilisi SU)+2
(0:09)
+
(0:18)
-9  267
33გიორგი ძამაშვილი (Tbilisi SU)+1
(0:11)
+
(0:49)
-8  280
34ირაკლი მარგველაშვილი (Sch Kutaisi #1 Ind)+3
(0:07)
+
(0:16)
-11  283
35teleporter+1
(0:06)
+2
(0:24)
-10  290
36თანო თეთვაძე (ATSU)+
(0:08)
+
(1:40)
-5  2108
37 ნიკა ჩიქოვანი (Sch Komarovi, Mziuri)+3
(0:11)
+1
(0:30)
   2121
38Maia+1
(0:47)
+
(0:59)
-6  2126
39ნუგზარ ჩხაიძე (Sch ?, Mziuri)+1
(0:13)
+2
(1:36)
   2169
40შაქრო ლომსიანიძე (Sch Kutaisi #1 Ind)+
(0:08)
-3-1  18
41Bright_Day+
(0:09)
-10   19
42ბექა სალდაძე (ATSU)+
(0:16)
 -6  116
43-44მარიამ დოლიაშვილი (Tbilisi SU)+1
(0:11)
 -4  131
43-44გიორგი ბაღდავაძე (Sch Kutaisi #41)+1
(0:11)
 -29  131
45-46ნიკა ლოსაბერიძე (Sch Komarovi)+1
(0:12)
-5-1  132
45-46გიორგი  ნუცუბიძე (ATSU)+1
(0:12)
-7   132
47-48shotasilagadze+1
(0:16)
-2-7  136
47-48გიორგი გირკელიძე (Sch ?, Mziuri)+1
(0:16)
 -2  136
49ანამარია ჩხაიძე (Sch #1, Mziuri)+1
(0:17)
    137
50მინდია ჩუბინიძე (Tbilisi SU)+1
(0:22)
-4   142
51shvelo+1
(0:28)
    148
52ლაშა ბუხნიკაშვილი (Sch Kutaisi #41)+2
(0:12)
-25   152
53giorgikotoreishvili+1
(0:34)
 -1  154
54ლევან არაბული (Tbilisi SU)+1
(0:35)
    155
55გიორგი გოლეთიანი (ATSU)+
(1:08)
 -1-1 168
56ბესიკი გოგისვანიძე (ATSU)+2
(0:30)
    170
57დათო ჩხაიძე (Tbilisi SU)+2
(0:40)
    180
58-59datogogadze+2
(0:46)
    186
58-59dazube+2
(0:46)
    186
60გვანცა ცუცხაშვილი (Sch Kutaisi #41)+3
(0:30)
 -3  190
61-62naruto+3
(0:34)
    194
61-62გიორგი კლდიაშვილი (Sch Kutaisi #41)+1
(1:14)
-2   194
63-64ტატო(ტარიელ) მჭედლიშვილი (Tbilisi SU)+2
(0:55)
    195
63-64elguja+3
(0:35)
    195
65კაკო ყალიჩავა (ATSU)+3
(0:49)
 -3  1109
66თორნიკე დავითაშვილი (Tbilisi SU)+2
(1:11)
    1111
67dato1+3
(0:59)
 -2  1119
68chola+4
(0:44)
-1   1124
69დავით ტვილდიანი (Tbilisi SU)+2
(1:41)
 -1  1141
70devnoza+5
(0:42)
-2   1142
71გიორგი ხალიჩავა (ATSU)+2
(1:50)
 -6  1150
72დათო ხაჭაპურიძე (ATSU)+3
(1:33)
-2   1153
73ბაკური ცუცხაშვილი (Sch Kutaisi #41)+6
(0:40)
-4   1160
74გიორგი პერანიძე (Tbilisi SU)+5
(1:01)
-3   1161
75ბექა ჩქოფოია (Tbilisi SU)+7
(0:35)
 -10  1175
76ბერიკა თავაძე (Sch Kutaisi #41)+6
(1:29)
-3-3  1209
77-88ნათია თავთეთრიშვილი (Tbilisi SU)-1    00
77-88გიორგი ნიშნიანიძე (Sch Kutaisi #1 Ind)-4    00
77-88გიორგი რიჟამაძე (ATSU)-11    00
77-88tutenstein-1    00
77-88gtkesh-4    00
77-88sevteen-6 -7  00
77-88ლუკა დოდელია (Tbilisi SU)-3-10   00
77-88ლაშა გაბინაშვილი (GTU)-7    00
77-88ირაკლი ანთიძე (ATSU)-4    00
77-88ზურა ჩაჩანიძე (Sch Kutaisi #41)-1    00
77-88ბექა ჭანტურია (GTU)     00
77-88შოთა იორამაშვილი (Tbilisi SU)-1    00
 Total:235138301327713 
 Success:76392110137 
 %:32%28%7%3%0%19%