Standings [2:00:00]

Last success: 1:56:24, shvelo, B.

PlaceUserABCDETotalPenalty
1ნიკოლოზ გაბისონია (Tbilisi SU)+
(0:06)
+1
(0:19)
+
(0:34)
+1
(1:52)
+5
(1:34)
5405
2ლევან ვარამაშვილი (Tbilisi SU)+1
(0:06)
+
(0:14)
+1
(0:25)
+1
(0:44)
 4149
3ზურაბ კუცია (Tbilisi SU)+
(0:12)
+
(0:19)
+1
(0:31)
-2+
(1:09)
4151
4თორნიკე მანძულაშვილი (Sch #42, Mziuri)+
(0:06)
+
(0:14)
+1
(0:30)
+2
(1:13)
-14183
5ზურაბ ისაკაძე (Tbilisi SU)+
(0:11)
+1
(0:25)
+1
(0:56)
+1
(1:25)
-14237
6გიორგი საღინაძე (Tbilisi SU)+1
(0:05)
+
(0:14)
+4
(0:47)
+1
(1:04)
 4250
7ლაშა ლაკირბაია (FreeUni)+
(0:20)
+1
(0:27)
+
(0:44)
+3
(1:36)
 4267
8ირაკლი ხადური (Sch Komarovi, Mziuri)+
(0:21)
+1
(0:49)
+
(1:29)
+
(1:50)
 4289
9ნიკოლოზ სვანიძე (Sch Komarovi, Mziuri)+
(0:05)
+
(0:14)
+4
(0:33)
+5
(1:07)
-44299
10ალექსანდრე აზიზიანი (Sch #157, Mziuri)+
(0:06)
+1
(0:24)
+
(1:06)
+5
(1:41)
 4317
11ნიკა ნადირაძე (Sch Komarovi, Mziuri)+1
(0:10)
+
(0:24)
+4
(1:00)
+3
(1:49)
 4363
12ირაკლი მარგველაშვილი (Sch Kutaisi #1 Ind)+
(0:10)
+3
(0:33)
+3
(1:10)
+4
(1:52)
 4425
13tsotne+1
(1:06)
+
(1:12)
+
(1:25)
+4
(1:55)
 4438
14მარი დანელია (FreeUni)+
(0:10)
+
(0:21)
+
(0:41)
  372
15ჯიმშერ სხირტლაძე (Mziuri, Mziuri)+
(0:05)
+
(0:13)
+2
(0:37)
-4 395
16ნიკოლოზ მაჭავარიანი (FreeUni)+
(0:09)
+
(0:21)
+1
(0:51)
  3101
17ხატია ჭითაშვილი (FreeUni)+1
(0:11)
+
(0:22)
+1
(1:02)
-2 3135
18თორნიკე გოგნიაშვილი (Sch #42)+
(0:14)
+
(0:23)
+5
(1:14)
-4 3211
19გიორგი ნიშნიანიძე (Sch Kutaisi #1 Ind)+
(0:13)
+
(0:24)
+6
(0:58)
-3 3215
20ელენე მაჩაიძე (Sch Komarovi, Mziuri)+1
(0:31)
+1
(0:25)
+4
(1:37)
-1 3273
21აკაკი მარგველაშვილი (Sch Kutaisi #41)+
(0:12)
+5
(1:44)
+
(1:01)
-1 3277
22გიორგი გულიაშვილი (Sch #166)+
(0:08)
+1
(0:20)
+8
(1:30)
  3298
23გიორგი შავგულიძე (Tbilisi SU)+1
(0:14)
+3
(1:53)
+2
(0:54)
-1 3301
24დათა ლაპიაშვილი (FreeUni)+2
(0:19)
+4
(0:43)
+3
(1:25)
-4 3327
25გიორგი პატარაია (Tbilisi SU)+
(0:16)
+10
(0:50)
+6
(1:46)
  3492
26ნოდარ ამბროლაძე (Tbilisi SU)+
(0:07)
+
(0:17)
-5-1 224
27ვატო ტაბატაძე (Sch #63)+
(0:07)
+
(0:18)
-4-2 225
28სანდრო ბარნაბიშვილი (Sch Experimental #1)+
(0:09)
+
(0:20)
-1  229
29Maia+
(0:14)
+
(0:30)
-2  244
30ლევან არაბული (Tbilisi SU)+
(0:22)
+
(0:42)
-1  264
31გიორგი კოღუაშვილი (ATSU)+
(0:24)
+1
(0:53)
   297
32ბექა ბარბაქაძე (Tbilisi SU)+2
(0:33)
+
(0:27)
-4  2100
33-35გიორგი ძამაშვილი (Tbilisi SU)+3
(0:14)
+
(0:38)
   2112
33-35გიორგი სხირტლაძე (Sch Komarovi, Mziuri)+1
(0:40)
+2
(0:12)
 -45 2112
33-35ავთანდილ გოქაძე (ATSU)+2
(0:27)
+
(0:45)
-2  2112
36გიორგი ფეიქრიშვილი (Tbilisi SU)+1
(0:20)
+2
(0:37)
-7  2117
37სოფიო ბრეგაძე (Sch #151, Mziuri)+
(0:35)
+1
(1:17)
   2132
38-39გიორგი გირკელიძე (Sch ?, Mziuri)+
(0:11)
+4
(0:50)
-4  2141
38-39ბაკური ცუცხაშვილი (Sch Kutaisi #41)+3
(0:31)
+
(0:50)
-8  2141
40მარიამ დოლიაშვილი (Tbilisi SU)+2
(0:34)
+1
(1:03)
-3  2157
41ელენე ყარანგოზიშვილი (Sch #42, Mziuri)+
(1:19)
+
(1:44)
   2183
42ლადო მელიქიძე (Sch Demireli)+5
(0:59)
+
(0:53)
-1  2212
43teleporter+3
(0:55)
+1
(1:19)
   2214
44 ნიკა ჩიქოვანი (Sch Komarovi, Mziuri)+2
(0:19)
+4
(1:20)
   2219
45გიორგი კლდიაშვილი (Sch Kutaisi #41)+4
(0:59)
+
(1:22)
-1-1 2221
46-47ლაშა ბუხნიკაშვილი (Sch Kutaisi #41)+
(0:14)
+8
(0:55)
-17  2229
46-47შაქრო ლომსიანიძე (Sch Kutaisi #1 Ind)+1
(0:51)
+3
(1:38)
   2229
48გიორგი  ნუცუბიძე (ATSU)+2
(0:38)
+5
(1:23)
   2261
49არჩილ საყევარაშვილი (Sch #52)+1
(0:44)
+6
(1:23)
-3  2267
50ჯაბა ოდიშელაშვილი (Tbilisi SU)+
(0:12)
+9
(1:22)
   2274
51shvelo+7
(1:43)
+5
(1:57)
   2460
52ნიკოლოზ ბარბაქაძე (FreeUni)+
(0:14)
-2-2  114
53გიორგი ვახტანგიშვილი (FreeUni)+1
(0:21)
-8   141
54ვაჟა სინაურიძე (ATSU)+
(0:57)
-2   157
55ირაკლი ფოფხაძე (Sch Kutaisi #41)+1
(0:43)
-2   163
56მინდია ჩუბინიძე (Tbilisi SU)+1
(0:46)
-5   166
57datogogadze +
(1:08)
   168
58-59გიორგი კიკოლაშვილი (FreeUni)+2
(0:34)
-4   174
58-59dazube+2
(0:34)
-1-4-2 174
60ucha4964+2
(0:35)
-4 -4 175
61ელისაბედ ზარქუა (Tbilisi SU)+2
(0:53)
-4   193
62დავით ხაბურძანია (Tbilisi SU)+3
(0:41)
-9   1101
63გიორგი სვანაძე (Sch Komarovi, Mziuri)+4
(0:25)
-2   1105
64თანო თეთვაძე (ATSU)+2
(1:10)
-3   1110
65ბაქარ დარსაძე (Sch Kutaisi #41)+4
(0:46)
-9   1126
66ნიკა ლოსაბერიძე (Sch Komarovi)+1
(1:49)
-4   1129
67ვახტანგ ქოროღლიშვილი (Tbilisi SU)+1
(1:55)
-14   1135
68სოსო ტუღუში (Tbilisi SU)+3
(1:16)
-8   1136
69devnoza+5
(0:44)
-1   1144
70გიორგი ბაქრაძე (Tbilisi SU)+5
(0:52)
-8   1152
71ნათია თავთეთრიშვილი (Tbilisi SU) +4
(1:13)
   1153
72გიორგი ბაღდავაძე (Sch Kutaisi #41)+4
(1:43)
    1183
73გიო ჭოლაძე (ATSU)+16
(1:57)
    1437
74-85naruto -1   00
74-85elguja -2   00
74-85პაპუნა გაფრინდაშვილი (Sch Demireli)-1-6   00
74-85გიორგი პერანიძე (Tbilisi SU)-2-5-2  00
74-85ბექა ჩქოფო (Tbilisi SU) -10   00
74-85giorgi_shavadze-6    00
74-85ჟანი ბარამიძე (Tbilisi SU)  -1  00
74-85კაკო ყალიჩავა (ATSU)-4-1   00
74-85გიორგი ცხვედიანი (Sch Kutaisi #41)-2-2   00
74-85გვანცა ცუცხაშვილი (Sch Kutaisi #41)-5-2   00
74-85shotaqoridze     00
74-85გიორგი კელენჯერიძე (ATSU) -1   00
 Total:19826115411913745 
 Success:715325122163 
 %:36%20%16%10%15%22%