Standings [2:00:00]

Last success: 1:55:19, elene_1998, A.

PlaceUserABCDETotalPenalty
1ზურაბ კუცია (Tbilisi SU)+
(0:04)
+
(0:14)
+
(0:21)
+1
(1:31)
+4
(1:53)
5343
2ნოდარ ამბროლაძე (Tbilisi SU)+
(0:14)
+
(0:16)
+
(0:29)
-3 359
3-4გიორგი მეგრელი (Tbilisi SU)+
(0:18)
+
(0:30)
+
(0:46)
-3 394
3-4გიორგი ჯავახაძე (ATSU)+
(0:08)
+
(0:32)
+
(0:54)
-2 394
5ნიკა ნადირაძე (Sch Komarovi, Mziuri)+
(0:11)
+1
(0:26)
+
(0:38)
  395
6ნიკოლოზ გაბისონია (Tbilisi SU)+
(0:14)
+1
(0:32)
+
(0:40)
-5 3106
7ცოტნე ტაბიძე (MIT)+
(0:04)
+1
(0:28)
+1
(0:36)
-4 3108
8ნიკოლოზ სვანიძე (Sch Komarovi, Mziuri)+
(0:10)
+2
(0:27)
+
(0:36)
 -63113
9ზურაბ ისაკაძე (Tbilisi SU)+
(0:55)
+1
(0:25)
+
(0:34)
-3 3134
10გიორგი საღინაძე (Tbilisi SU)+
(0:46)
+
(0:46)
+
(0:46)
  3138
11ალექსანდრე აზიზიანი (Sch #157, Mziuri)+
(0:10)
+
(0:33)
+2
(0:59)
 -33142
12თორნიკე გოგნიაშვილი (Sch #42)+
(0:07)
+
(0:46)
+2
(0:57)
-4 3150
13აკაკი მარგველაშვილი (Sch Kutaisi #41)+
(0:06)
+1
(0:36)
+1
(1:13)
-6 3155
14ხატია ჭითაშვილი (FreeUni)+
(0:13)
+
(0:33)
+2
(1:10)
  3156
15ლაშა ლაკირბაია (FreeUni)+
(0:08)
+3
(0:30)
+1
(0:42)
-1 3160
16გიორგი სხირტლაძე (Sch Komarovi, Mziuri)+4
(0:09)
+
(0:34)
+1
(0:58)
-1 3201
17teleporter+
(0:10)
+
(0:45)
+3
(1:44)
  3219
18ჯიმშერ სხირტლაძე (Sch Komarovi, Mziuri)+
(0:03)
+1
(0:14)
+7
(0:43)
-8 3220
19მარი დანელია (FreeUni)+
(0:27)
+1
(1:03)
+3
(1:53)
  3283
20თორნიკე მანძულაშვილი (Sch ?)+
(0:06)
+4
(1:41)
+2
(1:20)
-1 3307
21ირაკლი მარგველაშვილი (Sch Kutaisi #2)+1
(0:16)
+4
(0:53)
+3
(1:24)
  3313
22გიორგი გულიაშვილი (Sch #166)+
(0:09)
+
(0:23)
+11
(1:32)
  3344
23-24არჩილ საყევარაშვილი (Sch #52, Mziuri)+
(0:08)
+
(0:30)
-5  238
23-24ვატო ტაბატაძე (Sch #63)+
(0:12)
+
(0:26)
-9  238
25-26დათა ლაპიაშვილი (FreeUni)+
(0:12)
+
(0:47)
-14  259
25-26ელენე მაჩაიძე (Sch Komarovi, Mziuri)+
(0:04)
-14+
(0:55)
  259
27მარი ბეჟაშვილი (Sch Komarovi, Mziuri)+1
(0:09)
+
(0:34)
   263
28ნიკოლოზ მაჭავარიანი (FreeUni)+
(0:21)
+1
(0:33)
-4  274
29ანი მარგველაშვილი (Sch Kutaisi #41)+
(0:13)
+1
(0:43)
-2  276
30გიორგი შავგულიძე (Tbilisi SU)+
(0:05)
+2
(1:06)
-6  2111
31ნიკოლოზ ბარბაქაძე (FreeUni)+
(0:13)
+2
(1:01)
   2114
32ლადო მელიქიძე (Sch Demireli)+1
(0:23)
+1
(0:54)
-10  2117
33ჯაბა ოდიშელაშვილი (Tbilisi SU)+
(0:17)
+2
(1:11)
-4  2128
34ბექა ბარბაქაძე (Tbilisi SU)+
(0:44)
+2
(1:12)
-4  2156
35rame+
(0:36)
-2+1
(1:51)
  2167
36გიორგი გირკელიძე (Sch ?, Mziuri)+1
(0:34)
+4
(1:18)
-6  2212
37გიორგი ნიშნიანიძე (Sch Kutaisi #1 Ind)+
(0:18)
+6
(1:30)
-2  2228
38აკაკი დარბუაშვილი (Sch #42, Mziuri)+3
(0:26)
+4
(1:06)
-2  2232
39ამირან მელია (Sch Komarovi)+9
(0:45)
+
(1:40)
   2325
40სანდრო ბარნაბიშვილი (Sch Experimental #1)+
(0:06)
-9   16
41ელენე ლაცოშვილი (Tbilisi SU)+
(0:10)
-3-2  110
42ზურა კუპატაძე (IBSU)+
(0:14)
-1   114
43-44გიორგი ფეიქრიშვილი (Tbilisi SU)+
(0:16)
-13   116
43-44ნიკა ლოსაბერიძე (Sch Komarovi)+
(0:16)
-6   116
45-46ირაკლი ხადური (Sch Komarovi, Mziuri)+
(0:18)
    118
45-46ჟანი ბარამიძე (Tbilisi SU)+
(0:18)
-11   118
47arboshiki+
(0:19)
-3   119
48-49მარიამ დოლიაშვილი (Tbilisi SU)+
(0:22)
-2   122
48-49ავთანდილ გოქაძე (ATSU)+
(0:22)
-2   122
50ირაკლი ფოფხაძე (Sch Kutaisi #41)+
(0:24)
-1   124
51გიორგი ძამაშვილი (Tbilisi SU)+
(0:26)
-1   126
52ლევან არაბული (Tbilisi SU)+
(0:31)
-8   131
53-54ლუკა ლომთაძე (Sch Kutaisi #41)+1
(0:15)
-2   135
53-54nikabika97+
(0:35)
-14   135
55Ani+
(0:36)
    136
56ელისაბედ ზარქუა (Tbilisi SU)+
(0:42)
-3   142
57გიორგი  ნუცუბიძე (ATSU)+
(0:45)
-3   145
58tengo92+
(0:47)
    147
59max11rsl+1
(0:30)
-3   150
60ვანო გამეზარდაშვილი (Sch #112)+
(0:54)
-3   154
61gkiko+
(0:56)
    156
62გიორგი ბერიძე (IBSU)+
(1:12)
    172
63kujma10+
(1:14)
-3   174
64ბაქარი გამეზარდაშვილი (Sch #112)+
(1:15)
    175
65ნათია თავთეთრიშვილი (Tbilisi SU)+1
(1:00)
-1   180
66pepela+1
(1:08)
-2   188
67tsotnegut+1
(1:10)
    190
68shvelo+
(1:39)
-2   199
69xurca+2
(1:25)
    1125
70levani_sana1998+4
(1:08)
-2-1  1148
71შაქრო ლომსიანიძე (Sch Kutaisi #2)-3+4
(1:41)
   1181
72elene_1998+4
(1:56)
-3   1196
73გიორგი ბაქრაძე (Tbilisi SU)+7
(1:43)
    1243
74-97გიორგი სვანაძე (Sch Komarovi, Mziuri)-5-2-2  00
74-97საბა ლობილაძე (Tbilisi SU)-3-1   00
74-97naruto -1   00
74-97kunchula -2   00
74-97დათო ხაჭაპურიძე (ATSU)-1    00
74-97nikaoto-1    00
74-97elguja-3    00
74-97dadu19911     00
74-97საბა ბეჟაშვილი (Sch Komarovi, Mziuri)-4    00
74-97gtkesh -1   00
74-97პაპუნა გაფრინდაშვილი (Sch Demireli)-7    00
74-97shotasilagadze-4    00
74-97ვაჟა სინაურიძე (ATSU)-1    00
74-97სოფიო ჩიქვინიძე (Tbilisi SU)-1    00
74-97სოსო ტუღუში (Tbilisi SU)-2    00
74-97chkopo     00
74-97ალექსი ამნიაშვილი (Tbilisi SU)-1   -200
74-97გიორგი ჩხარტიშვილი (ATSU) -4   00
74-97tanano93 -2   00
74-97გიორგი კოღუაშვილი (ATSU) -15   00
74-97კაკო ყალიჩავა (ATSU) -2   00
74-97datobula     00
74-97koddddddi-3-2   00
74-97TornikeMjavia -1   00
 Total:1532371374316586 
 Success:72382411136 
 %:47%16%18%2%6%23%