Standings [2:00:00]

Last success: 1:58:38, ლევანი ჯიბაშვილი (Sch Kutaisi #41), B.

PlaceUserABCDETotalPenalty
1gojira+
(0:02)
+
(0:08)
+1
(0:25)
+1
(0:47)
-44122
2ირაკლი მერაბიშვილი (Tbilisi SU)+
(0:05)
+
(0:17)
+
(0:33)
+
(1:08)
-34123
3ნიკოლოზ გაბისონია (Tbilisi SU)+
(0:05)
+
(0:21)
+1
(0:38)
 +2
(1:41)
4225
4ზურაბ კუცია (Tbilisi SU)+1
(0:06)
+
(0:32)
+
(0:27)
-7 385
5ჯიმშერ სხირტლაძე (Sch Komarovi)+
(0:05)
+
(0:21)
+1
(0:52)
  398
6ნოდარ ამბროლაძე (Tbilisi SU)+
(0:04)
+
(0:19)
+1
(1:45)
  3148
7ცოტნე ტაბიძე (Sch Kutaisi #41)+
(0:03)
+1
(0:17)
-1+1
(1:56)
 3176
8ბექა ბარბაქაძე (Tbilisi SU)+
(0:05)
+2
(0:21)
+3
(1:24)
-1 3210
9ზურაბ ისაკაძე (Tbilisi SU)+
(0:07)
+1
(1:36)
+1
(1:22)
  3225
10Elle+
(0:08)
+
(0:24)
+4
(1:57)
  3229
11ნიკა სვანიძე (Sch Komarovi)+
(0:07)
+
(0:22)
   229
12თორნიკე მანძულაშვილი (Sch #42)+
(0:07)
+
(0:25)
  -3232
13ალექსანდრე ცხოვრებოვი (Sch Komarovi)+
(0:05)
+
(0:29)
   234
14ხატია ჭითაშვილი (FreeUni)+
(0:08)
+
(0:35)
-1  243
15-16სანდრო ბარნაბიშვილი (Sch Experimental #1)+
(0:08)
+
(0:37)
   245
15-16თორნიკე გოგნიაშვილი (Sch #42) +
(0:05)
+
(0:40)
   245
17დავით თვალჭრელიძე (Tbilisi SU)+
(0:12)
+
(0:34)
   246
18ladomel+
(0:08)
+
(0:39)
   247
19-20ვატო ტაბატაძე (Sch #63, Mziuri)+
(0:04)
+1
(0:29)
   253
19-20მარი ბეჟაშვილი (Sch Komarovi)+
(0:05)
+
(0:48)
   253
21გიორგი ფეიქრიშვილი (Tbilisi SU)+1
(0:06)
+
(0:28)
-4  254
22გიორგი ჯავახაძე (Tsereteli SU)+
(0:09)
+1
(0:28)
-3  257
23ჯაბა ოდიშელაშვილი (Tbilisi SU)+
(0:09)
+
(0:50)
   259
24 (Tbilisi SU)+
(0:10)
+
(0:51)
   261
25გიორგი მეგრელი (Tbilisi SU)+1
(0:12)
+
(0:35)
   267
26გიორგი სხირტლაძე (Sch Komarovi)+
(0:13)
+
(0:56)
 -14 269
27გიორგი სვანაძე (Sch Komarovi)+
(0:05)
+1
(0:45)
   270
28ანი მარგველაშვილი (Sch Kutaisi #41)+
(0:07)
+1
(0:50)
   277
29აკაკი მარგველაშვილი (Sch Kutaisi #41)+
(0:09)
+1
(0:50)
   279
30ირაკლი დარბუაშვილი (Sch #42)+
(0:13)
+
(1:09)
   282
31ვანო ათაბეგაშვილი (SANGU)+
(0:09)
+
(1:22)
   291
32აკაკი დარბუაშვილი (Sch #42)+
(0:06)
+1
(1:11)
   297
33პაპუნა გაფრინდასჰვილი (Sch Demireli)+
(0:18)
+
(1:23)
   2101
34ნიკა ნადირაძე (Sch Komarovi)+1
(0:07)
+3
(0:36)
 -4 2123
35-36ელენე მაჩაიძე (Sch #150, Mziuri)+
(0:05)
+1
(1:42)
   2127
35-36მარი დანელია (FreeUni)+
(0:16)
+2
(1:11)
   2127
37დათა ლაპიაშვილი (FreeUni)+1
(0:21)
+
(1:30)
   2131
38გიორგი შავგულიძე (Tbilisi SU)+
(0:07)
+3
(1:21)
-1  2148
39ლევანი ჯიბაშვილი (Sch Kutaisi #41)+
(0:11)
+1
(1:59)
   2150
40ლუკა ლომთაძე (Sch Kutaisi #41)+1
(0:15)
+
(1:58)
   2153
41ucha4964+1
(1:50)
+1
(1:03)
-3  2213
42გიორგი პატარაია (Tbilisi SU)+
(0:15)
+6
(1:25)
   2220
43გიორგი ნიშნიანიძე (Sch Kutaisi #2)+5
(1:39)
+1
(1:28)
   2307
44ირაკლი მარგველაშვილი (Sch Kutaisi #2)+4
(1:36)
+3
(1:17)
   2313
45ლაშა ლაკირბაია (FreeUni)+12
(0:44)
+
(0:55)
  -62339
46ირაკლი ფოფხაძე (Sch Kutaisi #41)+
(0:11)
    111
47მარიამ დოლიაშვილი (Tbilisi SU)+
(0:16)
-2   116
48თამთა გორგაძე (FreeUni)+
(0:18)
-2   118
49გიორგი სალია (Sch Komarovi)+
(0:21)
    121
50ლევან არაბული (Tbilisi SU)+1
(0:06)
-4   126
51ბაქარ დარსაძე (Sch Kutaisi #41)+1
(0:12)
-5   132
52ნათია თავთეთრიშვილი (Tbilisi SU)+1
(0:13)
    133
53გიორგი ბულისკერია (Tbilisi SU)+
(0:47)
    147
54გიორგი ხინჩაკაძე (Sch Komarovi, Mziuri)+2
(0:14)
    154
55დემეტრე იობაშვილი (FreeUni)+3
(0:29)
-13   189
56ნიკოლოზ ბარბაქაძე (FreeUni)-4+
(1:51)
   1111
57ნიკო ძნელაძე (Tbilisi SU)+3
(1:34)
   -91154
58-62სოფიო ბრეგაძე (Sch #151)-3    00
58-62ნოდარ ძამუკაშვილი (FreeUni)-2    00
58-62გიო ჭოლაძე (Tsereteli SU)-3    00
58-62გიორგი გირკელიძე (Sch #189)-16-2   00
58-62 (Sch Komarovi)-3    00
 Total:126105343128324 
 Success:5646931115 
 %:44%44%26%10%4%35%